Renk Körlüğü Nedir?

Renk körlüğü, bireyin renkleri normal şekilde ayırt edememesi durumudur. Genellikle genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkar ve daha çok erkeklerde görülür. Renk görme yeteneği, retina adı verilen gözün iç kısmındaki özel hücreler olan koniler aracılığıyla sağlanır. Yaklaşık üç tip koni hücresi vardır ve her biri farklı dalga boylarındaki ışığı algılar: Kırmızı, yeşil ve mavi.

Renk körlüğü, bu konilerden bir veya daha fazlasının düzgün çalışmamasından kaynaklanır. En sık karşılaşılan tip, yeşil ve kırmızıya duyarlı konilerin birinin eksikliği veya yokluğudur ve bu durumda genellikle kırmızı-yeşil renk körlüğü oluşur. Mavi-sarı renk körlüğü daha nadir görülür ve en şiddetli durumda, tüm renkleri gri tonlarında görmeye neden olan tam renk körlüğü (akromatopsi) meydana gelebilir.

Renk körlüğü genellikle kişinin yaşam kalitesini etkilemez, ancak bazı kariyer seçimlerini sınırlayabilir ve günlük aktivitelerde belirli zorluklara neden olabilir. Çoğu durumda tedavisi yoktur, fakat belirli tiplerde gözlük veya kontakt lensler kullanılarak renk ayırt etme kapasitesi bir dereceye kadar iyileştirilebilir. Renk körlüğü teşhisi, renkleri ayırt etme yeteneği ölçen özel testlerle konulabilir. İshihara testi bu tür testlerin en yaygın olanıdır ve renkli noktalar içeren bir dizi çemberden oluşur, bu noktalar içerisinde farklı renkler kullanılarak rakamlar veya şekiller gizlenmiştir. Test, bu rakamları veya şekilleri tespit etme yeteneğine dayanır.

RENK KÖRLÜĞÜ NEDEN OLUR?

Renk körlüğü genellikle genetik bir durumdur ve çoğu zaman X kromozomunda taşınan bir genin mutasyonu sonucu meydana gelir. Renk görme yeteneği, retinanın içindeki koni hücrelerine bağlıdır; bu hücreler farklı dalga boylarına duyarlıdır ve genellikle üç ana tipe ayrılır: Kırmızı, yeşil ve mavi ışığı algılayan koniler. Bu hücrelerin işlevsel bozukluğu, renkleri algılamada sorunlara yol açar.

Renk körlüğünün genetik formu şöyle gelişir:

– X Kromozomuyla İlişkili Kalıtım: Renk körlüğü genellikle “X-kromozomuna bağlı resesif” özellik taşıyan bir durumdur. Erkekler XY kromozomını taşırken, kadınlar XX kromozomlarını taşırlar. Eğer erkeğin X kromozomunda renk körlüğü ile ilişkili gen bozuk ise, renk körlüğü gösterme olasılığı yüksektir çünkü yalnızca bir X kromozomları vardır ve bu geni dengeleyecek başka bir X kromozomu yoktur. Kadınlar ise iki X kromozomuna sahip oldukları için renk körlüğü taşıyan geni taşısalar bile genellikle ren körlüğü göstermezler; ancak hastalığı çocuklarına aktarabilirler.

Renk körlüğünün diğer olası nedenleri arasında şunlar yer alır:

 • Göz, sinir veya beyindeki hasar: Travmalar, belirli sağlık koşulları ya da ilaçların yan etkileri gibi faktörler de renk görme yeteneğini etkileyebilir.
 • Göz hastalıkları: Katarakt gibi bazı göz hastalıkları renk algısını geçici olarak veya kalıcı olarak etkileyebilir.
 • Yaşlanma: Yaşlanma süreci de renk algısını etkileyebilir, çünkü gözün retinasındaki koni hücrelerin işlevi zamanla azalabilir.
 • Kimyasal maruziyet: Belirli kimyasallara maruz kalma, özellikle sanayi kimyasalları, renk algısını etkileyebilir.

Renk körlüğü teşhisi için bir göz doktoru, hastalara renk görme testleri yapabilir ve renk körlüğünün türünü ve derecesini belirlemeye yardımcı olabilir.

RENK KÖRLÜĞÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Renk körlüğünün belirtileri kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir ve renk körlüğünün tipine bağlı olarak farklılık gösterir. İşte renk körlüğüyle ilişkilendirilebilecek bazı yaygın belirtiler:

 • Renkleri Ayırt Edememe: Renk körlüğü olan bireyler belirli renk aralıklarını ayırt etmekte zorlanırlar. En sık kırmızı ile yeşili veya mavi ile sarıyı karıştırmak şeklinde görülür.
 • Renk Tonlarını Görme Zorluğu: Renk körlüğü olan insanlar aynı renk grubunu oluşturan değişik tonları ayırt etmekte güçlük çekebilirler. Örneğin, pembe bir nesneyi kırmızıya yakın olarak görebilirler ya da hafif yeşili, daha koyu yeşille karıştırabilirler.
 • Düşük Işık Altında Zorlanma: Renkleri düşük ışık altında ayırt etmekte güçlük çekme, bazen renk körlüğü olan bireylerde görülebilir.
 • Hızlı Renk Değişimlerini Fark Edememe: Hızla değişen renkli ışıklar veya ekrandaki renk geçişleri gibi durumlarda renk körlüğü olan kişiler için renkleri takip etmek zor olabilir.
 • Belirli Objeleri Fark Etmede Güçlük: Örneğin bir renk körlüğü olan kişi, yeşil yapraklar arasındaki kırmızı bir elmayı fark etmekte zorlanabilir.
 • Eğitim Güçlükleri: Okul çağındaki çocuklar renkli haritalar, grafikler veya diğer eğitim materyallerini kullanırken zorlanabilir.
 • Gündelik Aktivitelerde Problemler: Renkli telleri ayırt etme, pişmiş yemekleri değerlendirme veya trafik ışıklarını tanıma gibi günlük faaliyetlerde zorluklar yaşanabilir.
 • Baskın Renklerin Belirginliği: Bazı renklerin diğerlerine göre gözünde daha belirgin çıkması, renk körlüğünün bir belirtisi olabilir.

Renk körlüğü belirtileri genellikle erken yaşlarda fark edilir. Ancak, hafif durumlar büyük sorunlara yol açmadığı için bazen yetişkinlik dönemine kadar tespit edilmeyebilir. Eğer kişi bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsa, bir göz doktoruna başvurarak bir renk görme testi yaptırmak faydalı olacaktır.

RENK KÖRLÜĞÜ NASIL TESPİT EDİLİR?

Renk körlüğü, çeşitli göz muayeneleri ve testler kullanılarak tespit edilebilir. Bu testler, kişinin renkleri görme yeteneğini değerlendirmek için tasarlanmıştır. İşte renk körlüğünün tespit edilmesi için kullanılan yaygın yöntemler:

 • Ishihara Renk Testi: Bu test, 1917 yılında Dr. Shinobu Ishihara tarafından geliştirilmiştir ve en yaygın kullanılan renk körlüğü tespit yöntemidir. Test, renkli noktalardan oluşturulan daireler içinde farklı renklerle gizlenmiş sayıları veya şekilleri içerir. Kişiden bu sayıları veya şekilleri tanımlaması istenir.
 • HRR (Hardy-Rand-Rittler) Testi: Ishihara testi gibi, HRR testi de renkli noktalı desenler kullanır, ancak daha farklı renk kombinasyonları içerir ve daha detaylı bir renk görme bozukluğu tespiti sunar.
 • Anomaloskop: Bir anomaloskop, kişinin karışık renkleri (genellikle sarı ve kırmızıdan oluşan bir renk karışımı) doğru bir şekilde algılama yeteneğini test etmek için kullanılır. Kişi, karışımın renklerini ayarlayarak eşleştirme yapar.
 • Farnsworth-Munsell 100 Hue Testi: Bu test, belirli bir düzende sıralanması gereken farklı renk tonlarından oluşan 100 renk diskini içerir. Kişinin sıralama yeteneği, renk ayrımı konusundaki hassaslığını değerlendirmek için kullanılır.
 • Cambridge Renk Testi: Bilgisayar tabanlı bir test olan Cambridge renk testi, Ishihara testine benzer desenleri kullanır ancak daha modern bir teknolojiyle uygulanır ve sonuçları otomatik olarak hesaplar.

Bu testler, bir göz doktoru tarafından bir muayene sırasında yapılabileceği gibi bazıları çevrimiçi olarak da bulunabilir. Ancak, doğru bir tanı ve tedavi için profesyonel bir değerlendirme her zaman tercih edilir. Renk körlüğünün tespiti, kişinin günlük yaşamını etkileyip etkilemediğini ve belirli meslekler veya faaliyetler için herhangi bir sınırlama olup olmadığını belirlemede önemlidir.

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ NASIL YAPILIR?

Renk körlüğü testi, genellikle renkleri ayırt edebilme yeteneğinizi ölçen özel olarak tasarlanmış görsel testler kullanılarak yapılır. En yaygın renk körlüğü testlerinden birkaçını ve bunların nasıl yapıldığını aşağıda bulabilirsiniz:

Ishihara Testi:

 • İlk olarak, kişiye renkli çeşitli daireler içinde gizlenmiş rakamlardan oluşan bir dizi Ishihara renk tablosu gösterilir.
 • Kişiden bu tablolar üzerindeki rakamları okuması veya belirli bir deseni tanımlaması istenir.
 • Test, kırmızı-yeşil renk körlüğünü saptamak için kullanılır, ve kişi eğer renk körlüğüne sahipse, bazı rakamları hiç göremeyebilir veya yanlış okuyabilir.

Anomaloskop:

 • Kişi, cihazın iki yarısında gösterilen renkleri karşılaştırmalı ve eşleştirmelidir.
 • Genellikle karşılaştırma için sarı ışık kullanılır, ve kişi kırmızı ve yeşil ışıkların yoğunluğunu ayarlayarak sarıya benzer bir renk elde etmeye çalışır.
 • Bu test, renk ayırma yeteneğini daha spesifik olarak ölçmek için kullanılır ve özellikle kırmızı-yeşil renk körlüğü tespitinde etidir.

Farnsworth-Munsell 100 Hue Testi:

 • Kişiye renkli kapsüller biçiminde dört kutu verilir; her kutu, farklı renk tonlarına sahip kapsüller içerir.
 • Kişinin görevi, bu kapsülleri renk sırasına göre doğru bir şekilde sıralamaktır.
 • Bu işlem, belirli bir renk düzeni içinde yapılarak kişinin renk ayırt etme hassasiyeti ölçülür.

HRR (Hardy-Rand-Rittler) Testi:

 • HRR testi, Ishihara testine benzer şekilde, desenler arasında gizlenmiş şekilleri veya numaraları içerir.
 • Test etmek isteyen kişi, bu desenlerden ne gördüğünü ifade eder.
 • Bu test Ishihara’ya alternatif olarak veya farklı türdeki renk körlüğü tespitlerinde tamamlayıcı olarak kullanılabilir.

Bu testler genellikle bir göz doktorunun ofisinde veya bazı optik mağazalarda yapılır. Renk körlüğü tespiti için en doğru sonuçlar, profesyonel gözetim altında, doğru aydınlatma koşulları ve ekipmanlarla yapıldığında elde edilir. Bazı online renk körlüğü testleri de temel bir referans sağlayabilir, ancak genellikle kapsamlı ve doğru bir değerlendirme için yeterli olmazlar.

RENK KÖRLÜĞÜ TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Renk körlüğü için şu anda kesin bir tedavi bulunmamaktadır, özellikle genetik olarak aktarılan renk körlüğü durumlarında. Ancak, kişilerin renkleri ayırt etmelerine yardımcı olmak için bazı yardımcı araçlar ve teknolojiler mevcuttur. Bunlar:

 • Renk düzeltici gözlükler: Bazı renk düzeltici gözlükler, kırmızı-yeşil renk körlüğü olan kişilere yardımcı olabilmektedir. Bu gözlükler, renkleri ayırt etmeyi kolaylaştırmak için belirli renk dalgaboylarını filtreleyebilir.
 • Renkli kontakt lensler: Benzer şekilde, renk körlüğü lensleri de belirli renk dalga boylarını bloke ederek renk algısını artırmaya yardımcı olabilir. Kromajen Lens ya da Kromatik Lens test sonrası kullanılarak renk körlüğü düzeltmesi yapılabilir.
 • Mobil uygulamalar ve aygıtlar: Renk tanımlama ve ayrımını kolaylaştıran çeşitli mobil uygulamalar ve elektronik aygıtlar bulunmaktadır. Bu tür uygulamalar, nesnelerin renklerini tanımlamada veya renk kodlarını çözümlemede yardımcı olabilir.
 • Çevresel düzenlemeler: Kişilerin yaşam alanları ve iş yerleri, renk körlüğüne uyum sağlayacak şekilde düzenlenebilir. Örneğin, renk kodlaması yerine şekil veya numaralar kullanarak bilgileri sınıflandırmak bu tür düzenlemelere örnektir.
 • Eğitim ve bilinçlendirme: Renk körlüğü olan bireyler, renklerden ziyade diğer ipuçlarına (dokunsal işaretler, kontrastlar, desenler) odaklanarak çevrelerindeki dünyayı anlamada yeni stratejiler geliştirebilirler.

Bazı deneysel tedaviler ya da gen tedavisi gibi tedavi yaklaşımları araştırma aşamasında olabilir, ancak bu yöntemler henüz yaygın olarak kullanılan ve onaylanmış tedavi seçenekleri değildir. Önemli olan, renk körlüğü tanısı konmuş kişilere uygun desteğin sağlanması ve günlük yaşamlarını kolaylaştıracak araç ve stratejilerin geliştirilmesidir.